Sertifikalar
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelenmesi ve sürekli iyileştirmek,
 • İç ve dış müşteri memnuniyetinin artarak devam etmek ve kalitede sürekliliği sağlanmak,
 • Ekip ruhu ve takım çalışmasıyla belirlenen hedeflere ulaşmak,
 • Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler  haline  gelmeleri için eğitime önem verilmesini,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek,
 • Özeleştiri yapabilmek, 
 • Endüstriyel kimyasal sektörün ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişimlerinin yakından takip  etmesi  ve uygulanması,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda süreçlerimizdeki verimliliğin yükseltilmesi, 
 • İnternet ve medyayı etkin kullanarak markalaşmak,
 • “ihtiyaca yönelik ürün” hizmetinde bulunmak,
 • Pazarlama, Satış, Satış sonrası destek ve Ar-Ge alanlarında rekabet edebilir olmak,
 • Endüstriyel kimyasal sektöründe topluma saygılı örnek bir firma olmak.

Sertifikayı Görüntüle; 07.08.2021 Rev.03

Sertifikayı Görüntüle; 07.08.2020 Rev.02

Sertifikayı Görüntüle; 25.04.2019  Rev.01

Sertifikayı Görüntüle; 01.04.2018  Rev.0   


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir bir büyüme için bir bilgi yönetimi altyapısı oluşturmuş ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandık.

Veskim, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda aşağıda sıralanan hususları taahhüt eder.

 • Gereken kaynak, eğitim ve liderlik desteğini sağlamak,
 • Politikamızı tüm ekibimize duyurmak,
 • Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, ihlal ihtimalini düşürmek ve bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
 • İlgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak,
 • Üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
 • Temel ve destekleyici iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda en az kesinti ile devam edilmesini sağlayarak hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışılabilir hale gelmek,
 • BGYS uygulamalarını etkin kılmak, kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımları uygulamak.

Sertifikayı Görüntüle; 07.08.2021  Rev.03

Sertifikayı Görüntüle; 07.08.2020  Rev.02

Sertifikayı Görüntüle; 25.04.2019  Rev.01

Sertifikayı Görüntüle; 01.04.2018  Rev.0

 


REACH

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren, 1907/2006 EC sayılı AB REACH Tüzüğü (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören Avrupa Birliği mevzuatıdır. )  kapsamında, AB dışında yerleşik olan Firmamız, merkezi Avrupa’da olan bir danışmanlık firmasını tek temsilci atadık ve bu konuda çalışmalarımıza başladık.

REACH’le ilgili yayımlanan bildirileri ilk günden bu yana düzenli takip ediyor, eğitimlere-seminerlere katılıyor, tedarikçilerimizden REACH kayıt dökümanlarını talep ediyoruz. Bu dökümanları danışman firmamıza ileterek, gerekli incelemelerin yapılmasına ve ne şekilde ilerleyeceğimize dair bilgi alıyor. Gerekli bütün evraklar tamamlandığında, danışman firmamız, nihai ürünleri tedarik zincirleri boyunca denetleyerek REACH tüzüğüne uyumları çerçevesinde sertifikalandırıyor. Bu sertifikalarla AB’ye ihracatlarımızı sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmeyi amaçlıyoruz.

REACH Denetim ve Sertifikasyon sözleşmemiz kapsamında, üretici ve ihracatçı olan firmamızın, AB pazarındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyoruz.

 Ayrıntılı bilgi için ; www.reach-gs.eu


BLUESIGN

Bluesign® standardı, tekstil endüstrisi için tüm üretim sürecini göz önünde bulunduran ve çevreye olumsuz etkiyi en aza indirip insan sağlığını korumayı amaçlayan bağımsız bir onay sistemi. Bitmiş ürünü test etmek yerine, hammaddeden kimyasal bileşenlere, su ve enerji kaynaklarına kadar her bir bileşeni inceler ve muhtemel zararlı maddelerin imalat başlamadan önce sistemden çıkarılmasını sağlar.

Standardın 5 temel prensibi bulunuyor; Kaynak verimliliği, tüketici güvenliği, hava emisyonu, su emisyonu ve iş Sağlığı Güvenliği. 2019 Mayıs itibarı ile Veskim, bluesign sistem partneri olmuştur.

Ayrıntılı bilgi için ; http://www.bluesign.com/


GOTS

Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS), tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyonla belgelendiren, ekolojik ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işleme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardandır. Çevreye ve topluma karşı sorumlu üretim anlayışımızla, standardın yayınlanan ilk versiyondan itibaren ürünlerimizi  sertifikalandırmaya başladık. Tekstil üreticilerinden son tüketiciye kadar olan tüm süreçte, kendimizi sorumlu hissediyor, standardın değişen versiyonlarına uygun ürün sayısını arttırmak için AR-GE birimleriyle çalışmaya devam ediyoruz. GOTS bildirimlerini düzenli olarak takip ediyor, Mart 2017'den bu yana GOTS Versiyon 5.0 ile uyumlu olarak hizmet veriyoruz.

Ayrıntılı bilgi için ; https://www.global-standard.org/


ZDHC

Zararlı kimyasalların salınımını ve üretimde kullanımını sonlandırmak amacıyla Greenpeace’in DETOKS kampanyasından yola çıkılarak, tekstil endüstrisindeki büyük firmalar 2020 yılına kadar hedeflenen Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) taahhüdü altına imza atmaya başladık. Bu kapsamda 2020'den itibaren ev tekstil ürünleri de dahil olmak üzere, giysi ve ayakkabı ürünlerinin tüm kullanım ömrü ve üretim süreçleri boyunca daha güvenli kimyasal maddeler kullanılmasını sağlamak için 11 kimyasal madde grubu kullanımının yasaklanması beklenmektedir. Oluşturulan MRSL (Manufactured Restricted List)’de listelenmiş tüm kimyasalların satın alınmasını ve/veya kullanılmasını yasaklayıcı Kimyasal Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması talep edilmektedir.

Bir kimyasal üreticisi ve satıcısı olarak, müşterimizin taleplerine göre ürünlerimizin ZDHC’ye (MRSL) uygunluğunu güncel listeye göre teyit ediyor ve bu doğrultuda taleplerine yanıt veriyoruz. Firma profilimiz ZDHC Gateway portalından incelenebilir. 

Ayrıntılı bilgi için ; https://www.roadmaptozero.com/


Üçlü Sorumluluk (Responsible Care)

Üçlü Sorumluluk, Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanan bir taahhüt programıdır. Ülkemizdeyse, 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin koordinasyonunda uygulamaya başlandı. Programın amacıysa, kimya Sektöründe, üretilen ve kullanılan kimyasalların yönetiminin daha da geliştirilmesini sağlamak.

Küreselleşen ticari ve endüstriyel ilişkiler, özellikle kalite, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre koruma konularında belirli düzeylerde standartlaştırmaları gerekiyor. Gönüllü bir taahhüt programı olan Üçlü Sorumluluk, Veskim Kimya Sanayi’nde bu uygulama gittikçe yaygınlaşarak uygulanıyor.

Üçlü Sorumluluk programı, aşağıdaki altı adet Yönetim Kuralları ile yürütülmesini içerir:

• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Çevre Yönetim Sistemi
• Dağıtım
• İletişim-Toplumun Bilinçlendirilmesi-Acil Haller
• Proses Güvenliği
• Ürün Sorumluluğu


GREENSCREEN

Daha Güvenli Kimyasallar için GreenScreen®, tehlikeli kimyasalları ve daha güvenli alternatifleri tanımlayan, dünya çapında tanınan bir araçtır. Endüstri, hükümet ve STK'lar tarafından ürün tasarımı ve geliştirmeyi, malzeme tedariğini ve düzenleme gereksinimlerini karşılamak için alternatif değerlendirmenin bir parçası olarak kullanılır.

Veskim, GreenScreen Certified™ sertifikasyon standardını takip ederek ürünlerinde daha güvenli kimyasalların kullanımı için desteğini ve iradesini göstermektedir.

Sertifikayı Görüntüle

Ayrıntılı bilgi için ; https://www.greenscreenchemicals.org/

https://www.greenscreenchemicals.org/certified/certified-products

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelenmesi ve sürekli iyileştirmek,
 • İç ve dış müşteri memnuniyetinin artarak devam etmek ve kalitede sürekliliği sağlanmak,
 • Ekip ruhu ve takım çalışmasıyla belirlenen hedeflere ulaşmak,
 • Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler  haline  gelmeleri için eğitime önem verilmesini,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek,
 • Özeleştiri yapabilmek, 
 • Endüstriyel kimyasal sektörün ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişimlerinin yakından takip  etmesi  ve uygulanması,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda süreçlerimizdeki verimliliğin yükseltilmesi, 
 • İnternet ve medyayı etkin kullanarak markalaşmak,
 • “ihtiyaca yönelik ürün” hizmetinde bulunmak,
 • Pazarlama, Satış, Satış sonrası destek ve Ar-Ge alanlarında rekabet edebilir olmak,
 • Endüstriyel kimyasal sektöründe topluma saygılı örnek bir firma olmak.

Sertifikayı Görüntüle; 07.08.2021 Rev.03

Sertifikayı Görüntüle; 07.08.2020 Rev.02

Sertifikayı Görüntüle; 25.04.2019  Rev.01

Sertifikayı Görüntüle; 01.04.2018  Rev.0   


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir bir büyüme için bir bilgi yönetimi altyapısı oluşturmuş ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandık.

Veskim, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda aşağıda sıralanan hususları taahhüt eder.

 • Gereken kaynak, eğitim ve liderlik desteğini sağlamak,
 • Politikamızı tüm ekibimize duyurmak,
 • Bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, ihlal ihtimalini düşürmek ve bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
 • İlgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak,
 • Üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
 • Temel ve destekleyici iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda en az kesinti ile devam edilmesini sağlayarak hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışılabilir hale gelmek,
 • BGYS uygulamalarını etkin kılmak, kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımları uygulamak.

Sertifikayı Görüntüle; 07.08.2021  Rev.03

Sertifikayı Görüntüle; 07.08.2020  Rev.02

Sertifikayı Görüntüle; 25.04.2019  Rev.01

Sertifikayı Görüntüle; 01.04.2018  Rev.0

 


REACH

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren, 1907/2006 EC sayılı AB REACH Tüzüğü (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören Avrupa Birliği mevzuatıdır. )  kapsamında, AB dışında yerleşik olan Firmamız, merkezi Avrupa’da olan bir danışmanlık firmasını tek temsilci atadık ve bu konuda çalışmalarımıza başladık.

REACH’le ilgili yayımlanan bildirileri ilk günden bu yana düzenli takip ediyor, eğitimlere-seminerlere katılıyor, tedarikçilerimizden REACH kayıt dökümanlarını talep ediyoruz. Bu dökümanları danışman firmamıza ileterek, gerekli incelemelerin yapılmasına ve ne şekilde ilerleyeceğimize dair bilgi alıyor. Gerekli bütün evraklar tamamlandığında, danışman firmamız, nihai ürünleri tedarik zincirleri boyunca denetleyerek REACH tüzüğüne uyumları çerçevesinde sertifikalandırıyor. Bu sertifikalarla AB’ye ihracatlarımızı sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmeyi amaçlıyoruz.

REACH Denetim ve Sertifikasyon sözleşmemiz kapsamında, üretici ve ihracatçı olan firmamızın, AB pazarındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyoruz.

 Ayrıntılı bilgi için ; www.reach-gs.eu


BLUESIGN

Bluesign® standardı, tekstil endüstrisi için tüm üretim sürecini göz önünde bulunduran ve çevreye olumsuz etkiyi en aza indirip insan sağlığını korumayı amaçlayan bağımsız bir onay sistemi. Bitmiş ürünü test etmek yerine, hammaddeden kimyasal bileşenlere, su ve enerji kaynaklarına kadar her bir bileşeni inceler ve muhtemel zararlı maddelerin imalat başlamadan önce sistemden çıkarılmasını sağlar.

Standardın 5 temel prensibi bulunuyor; Kaynak verimliliği, tüketici güvenliği, hava emisyonu, su emisyonu ve iş Sağlığı Güvenliği. 2019 Mayıs itibarı ile Veskim, bluesign sistem partneri olmuştur.

Ayrıntılı bilgi için ; http://www.bluesign.com/


GOTS

Global Organic Tekstil Standart’ı (GOTS), tekstil tedarik zincirinin tamamını, bağımsız sertifikasyonla belgelendiren, ekolojik ve sosyal kriterler de dahil olmak üzere organik lifler için tekstil işleme koşullarını belirleyen, dünya çapında önde gelen standartlardandır. Çevreye ve topluma karşı sorumlu üretim anlayışımızla, standardın yayınlanan ilk versiyondan itibaren ürünlerimizi  sertifikalandırmaya başladık. Tekstil üreticilerinden son tüketiciye kadar olan tüm süreçte, kendimizi sorumlu hissediyor, standardın değişen versiyonlarına uygun ürün sayısını arttırmak için AR-GE birimleriyle çalışmaya devam ediyoruz. GOTS bildirimlerini düzenli olarak takip ediyor, Mart 2017'den bu yana GOTS Versiyon 5.0 ile uyumlu olarak hizmet veriyoruz.

Ayrıntılı bilgi için ; https://www.global-standard.org/


ZDHC

Zararlı kimyasalların salınımını ve üretimde kullanımını sonlandırmak amacıyla Greenpeace’in DETOKS kampanyasından yola çıkılarak, tekstil endüstrisindeki büyük firmalar 2020 yılına kadar hedeflenen Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) taahhüdü altına imza atmaya başladık. Bu kapsamda 2020'den itibaren ev tekstil ürünleri de dahil olmak üzere, giysi ve ayakkabı ürünlerinin tüm kullanım ömrü ve üretim süreçleri boyunca daha güvenli kimyasal maddeler kullanılmasını sağlamak için 11 kimyasal madde grubu kullanımının yasaklanması beklenmektedir. Oluşturulan MRSL (Manufactured Restricted List)’de listelenmiş tüm kimyasalların satın alınmasını ve/veya kullanılmasını yasaklayıcı Kimyasal Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması talep edilmektedir.

Bir kimyasal üreticisi ve satıcısı olarak, müşterimizin taleplerine göre ürünlerimizin ZDHC’ye (MRSL) uygunluğunu güncel listeye göre teyit ediyor ve bu doğrultuda taleplerine yanıt veriyoruz. Firma profilimiz ZDHC Gateway portalından incelenebilir. 

Ayrıntılı bilgi için ; https://www.roadmaptozero.com/


Üçlü Sorumluluk (Responsible Care)

Üçlü Sorumluluk, Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında uygulanan bir taahhüt programıdır. Ülkemizdeyse, 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin koordinasyonunda uygulamaya başlandı. Programın amacıysa, kimya Sektöründe, üretilen ve kullanılan kimyasalların yönetiminin daha da geliştirilmesini sağlamak.

Küreselleşen ticari ve endüstriyel ilişkiler, özellikle kalite, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre koruma konularında belirli düzeylerde standartlaştırmaları gerekiyor. Gönüllü bir taahhüt programı olan Üçlü Sorumluluk, Veskim Kimya Sanayi’nde bu uygulama gittikçe yaygınlaşarak uygulanıyor.

Üçlü Sorumluluk programı, aşağıdaki altı adet Yönetim Kuralları ile yürütülmesini içerir:

• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Çevre Yönetim Sistemi
• Dağıtım
• İletişim-Toplumun Bilinçlendirilmesi-Acil Haller
• Proses Güvenliği
• Ürün Sorumluluğu


GREENSCREEN

Daha Güvenli Kimyasallar için GreenScreen®, tehlikeli kimyasalları ve daha güvenli alternatifleri tanımlayan, dünya çapında tanınan bir araçtır. Endüstri, hükümet ve STK'lar tarafından ürün tasarımı ve geliştirmeyi, malzeme tedariğini ve düzenleme gereksinimlerini karşılamak için alternatif değerlendirmenin bir parçası olarak kullanılır.

Veskim, GreenScreen Certified™ sertifikasyon standardını takip ederek ürünlerinde daha güvenli kimyasalların kullanımı için desteğini ve iradesini göstermektedir.

Sertifikayı Görüntüle

Ayrıntılı bilgi için ; https://www.greenscreenchemicals.org/

https://www.greenscreenchemicals.org/certified/certified-products