Veskim Prensipler
İNSAN HAKLARI

İlke 1:

Veskim, ilan edilmiş insan haklarını destekler ve haklara saygı duyar. Faaliyetleri aracılığıyla ilan edilmiş insan haklarına yönelik olumsuz etkilere yol açmaz, açılmasına katkıda bulunmaz ve iş ilişkileri sonucu ortaya çıkan faaliyetler, ürünler ve sunduğu hizmetlerle doğrudan ilişkili olumsuz etkileri önlemeye ve hafifletmeye çalışır.

İlke 2:

Veskim, başka herhangi bir işletme, hükümet veya bireyin yol açtığı insan hakları ihlallerine suç ortağı olmaz ve gerekli tüm tedbirleri alır

 

ÇALIŞMA STANDARTLARI

İlke 3:

Veskim, çalışanların sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğünü destekler. Sendika özgürlüğü, bütün işçilerin ve çalışanların özgürce ve gönüllü bir şekilde kendi seçtikleri örgütleri kurma ve bunlara katılma haklarını ifade etmektedir.

İlke 4:

Veskim, zorla çalıştırma ve zorunlu çalıştırmanın her türlüsünü ortadan kaldırmıştır. Zorla ve zorunlu işçi çalıştırmak; kölelik, bağlı emek veya borç esareti, alıkoyma ve kaçırma, işyerine kapatılma, mahkumların emek ve hizmetlerinin, kamu makamlarının gözetimi olmadan ve mecburi bir şekilde şirketler tarafından işe alınarak veya onların idaresine bırakılarak kullanılması, düşünce ve ifade özgürlüğünü cezalandırmayı gerektiren işler, zorla fazla mesai yaptırma, iş için gerekli belgelerin (pasaport gibi finansal veya kişisel belgeler) alıkonulması, kiralanması, ücretlerin ödenmemesi ve teşvik edilmiş borçlanma gibi uygulamaları içermektedir.

İlke 5:

Veskim, her türlü çocuk işçi çalıştırılmasını ve çocuk istihdamını tamamen ortadan kaldırmıştır. Çocuk İşçiliği bir insan hakkı ihlali olan bir sömürü biçimidir. Uluslararası standartlar, farklı yaştaki ve gelişim aşamalarındaki çocuklar için kabul edilebilir ve kabul edilemez çalışmanın neler olduğunun ayrımını yapmıştır. Çalışma ve İşe Kabul için Minimum Yaş (ILO) belirtilmiştir:

 

 

Gelişmiş Ülkeler

Gelişmekte olan ülkeler

Hafif İş

13 yaş

12 yaş

Düzenli İş

15 yaş

14 yaş

Tehlikeli İş

18 yaş

18 yaş

 

İlke 6:

Veskim, işe alma ve mesleki konularda ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem verir. İşe alma ve işte ayrımcılık, liyakat veya işin özünde var olan gereksinimlerle ilişkili olmayan ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ulusal ve sosyal köken, yaş, engellilik, HIV/AIDS durumu, sendika üyeliği ve cinsel yönelim gibi özellikler nedeniyle insanların farklı ya da olumsuz davranışlara maruz kalması durumunu ifade etmektedir.

 

ÇEVRE

İlke 7:

Veskim, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları destekler. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma üzerine Rio Bildirisi’nin 15. ilkesi, ihtiyati yaklaşımı şöyle tanımlamaktadır: “Ciddi ve geri alınamaz bir hasar tehdidinin olduğu durumlarda, tam bilimsel kesinliğin olmaması, çevresel bozulmayı önlemeye yönelik ekonomik önlemlerin alınmasını ertelemek için mazeret olarak kullanılamaz.”

Veskim, çevreyi korumak için ekonomik önlemleri destekler ve bilimsel belirsizlikleri çevresel sorunlara yönelik eylemleri ertelemek için mazeret olarak kullanmaz.

İlke 8:

Veskim, daha yüksek çevresel sorumluluğu teşvik etmek için her türlü faaliyete ve oluşuma destek verir. Kurumsal çevresel sorumluluk artık iş dünyasının temel bir meselesi olarak görülmektedir. Çevreye karşı sorumlu iş yapmak, risk yönetiminin yanı sıra kaynakların gittikçe daha kısıtlı hâle geldiği bir dünyada işletmenin uzun vadede sürdürülebilirliğini destekler ve inovasyonu teşvik eder.

İlke 9:

Veskim, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını destekler. Çevre dostu teknolojiler; çevreyi koruyan, kirliliği azaltan, bütün kaynakları daha sürdürülebilir şekilde kullanan, daha çok atık ve ürün geri dönüştüren ve/veya atıkları yerine kullanılabilecek kaynaklardan çok daha etkili bir şekilde yöneten teknolojileri kapsar.

 

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İlke 10:

Veskim, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele eder.